El passat 25.11.2019 va ser aprovat el nou model 645 de comunicació de dades de les concessions administratives i altres actes o negocis admnistratius equiparats atorgats per les administracions públiques a l’Agència Tributària de Catalunya. (Ressolució VEH/3102/2019- DOGC 8009). És un model merament informatiu però obligatori...

Després de la crisi de Lehman Brothers i la seva dificultat per conèixer ben bé les interdependències que existien dins del propi mercat financer, el G20 va engegar el projecte del Código Lei (Legal entity identifier). En què consisteix exactament?...

Oferim la tramitació de la sol·licitud, expedició i substitució de targetes necessàries pels conductors d'autobús i camió de càrrega....