Després de la crisi de Lehman Brothers i la seva dificultat per conèixer ben bé les interdependències que existien dins del propi mercat financer, el G20 va engegar el projecte del Código Lei (Legal entity identifier). En què consisteix exactament?...

Oferim la tramitació de la sol·licitud, expedició i substitució de targetes necessàries pels conductors d'autobús i camió de càrrega....

El permís de paternitat passa a ser de cinc a vuit setmanes el 2019 i va augmentant fins a 16 setmanes el 2021. El RD 6/2019 de l’1 de març es la seva disposició transitòria novena especifica com aquest increment s’anirà fent de manera progressiva...

S'incrementa substancialment el SMI fins als 900 euros. Hi ha un nou Salari Mínim Interprofessional de 900 €, és a dir, 30 € / dia. No es podrà establir, per la jornada completa, un salari menor a aquestes quanties, ni a través de cap conveni. I per...

A partir d’avui ja es poden consultar les dades fiscals encara que el període de presentació de les declaracions és a partir del 2 d’abril de 2019. Poden acudir als nostres assessors fiscals per tramitar les dades fiscals i fer una primera simulació de la...

Necessita més informació?