Després de la crisi de Lehman Brothers i la seva dificultat per conèixer ben bé les interdependències que existien dins del propi mercat financer, el G20 va engegar el projecte del Código Lei (Legal entity identifier). En què consisteix exactament?...

Oferim la tramitació de la sol·licitud, expedició i substitució de targetes necessàries pels conductors d'autobús i camió de càrrega....

El permís de paternitat passa a ser de cinc a vuit setmanes el 2019 i va augmentant fins a 16 setmanes el 2021. El RD 6/2019 de l’1 de març es la seva disposició transitòria novena especifica com aquest increment s’anirà fent de manera progressiva...

Open chat
Necessita més informació?