Fins el 30 de Juny està obert el termini per a la presentació de la declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni de l'any 2022....

L’assetjament laboral en alguns casos es pot considerar un delicte perseguit per la justícia que pot comportar penes de presó, i, és per això, que totes les empreses que no compleixin amb l’obligació de tenir un protocol d’assetjament laboral podran ser sancionades per l’Autoritat Laboral....

Necessita més informació?