Qui diu any nou vida nova no és autònom o petit empresari. Fet que es deu principalment que no és conscient de la quantitat d’impostos i regularitzacions que s’han de presentar durant el primer mes de l’exercici. Fins el 30 de Gener les empreses i autònoms...

Després de llargues reunions entre el Govern Espanyol i les organitzacions ATA i UPTA han arribat a l’acord de l’augment de la quota dels autònoms d’uns 60 euros anuals a partir de l’1 de gener de 2019. Xifra molt inferior al augment dels 260 euros...

El model 347 d’Hisenda és model informatiu que el seu principal objectiu és declarar a Hisenda aquelles operacions amb clients i proveïdors superiors a 3005,06 euros. D’aquesta manera Hisenda pot tenir un control creuat d’aquests contribuents per veure quines empreses se’ls hi pot programar una...