El Programa MOVES III d’ajuts per a mobilitat elèctrica s’ha prorrogat fins el 31 de juliol de 2024

El passat 14 de novembre, el Ministeri va allargar la durada del programa MOVES III fins el 31 de juliol de 2024. Per tant, hi ha 7 mesos més per continuar sol·licitant ajuts per a infraestructura de recàrrega, des d’un 20% fins a un màxim del 80%, i per a vehicles elèctrics, amb ajuts des de 2.500 € fins a un màxim de 9.000€.

Aquesta és una gran oportunitat per fer la pre-instal·lació elèctrica dels aparcaments comunitaris en blocs d’edificis. En aquest cas els ajuts són del 70% al 80% i no cal que hi hagin carregadors elèctrics ni vehicles elèctrics. És un ajut d’alta intensitat per preparar l’aparcament comunitari (sala de comptadors, cablejat pels passadissos, forats en murs, instal·lació de wi-fi,…) per als vehicles elèctrics que aniran omplint tots els aparcaments.

Per a més informació del programa MOVES III estem a la vostra disposició per les vies habituals de contacte.Necessita més informació?