Aquesta pàgina Web és propietat de SUGRANYES ASSESSORS S.L. amb NIF: B43367986, direcció postal: C/ Sant Francesc, nº 10, Baixos (43003) Tarragona, telèfon: (977) 23 38 06, correu electrònic: info@sugranyes.com. Per qualsevol consulta o proposta, contacti’ns en el e-mail mencionat.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a aquesta, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta pàgina Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’ USUARI és gratuït i està condicionada a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’ usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina Web, ampliar o reduir serveis i inclús suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, textos, imatges i marques són de la nostra propietat o de tercers que han adquirit els seus drets d’explotació i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’ usuari únicament té dret a un ús privat de les mateixes, sense ànim de lucre i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’ accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’ usuari ha d’ accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’orde públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés a la nostra Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als que es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem exempts de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’ usuari.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de SUGRANYES ASSESSORS S.L i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recavar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recavem, explicant-li:

  • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
  • Per quines finalitats recavem les dades que li sol·licitem.
  • Quina és la legitimació pel seu tractament.
  • Durant quan de temps els conservem.
  • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
  • Quins són els seus drets i com exercir-los.

1. RESPONSABLE: veure dades en l’encapçalament.

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractament de les dades enviades a través de:

• Formulari de Contacte.

-Finalitat: Facilitar-li un mitjà per tal de que pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres serveis, inclús per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), si així ho consent.
-Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte.
-Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

• Enviament de correus electrònics:

-Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’ informació, atendre les seves peticiones i respondre les seves consultes o dubtes.
-Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació.
-Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

 

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds, donar-lo d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, pel que, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.
En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altre informació a les nostres bases de dades.

 

3.DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les dades són confidencials i no se cediran a tercers, excepte que existeixi una obligació legal.

 

4.DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:

• Sol·licitar l’ accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
• Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollides.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
• Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
• Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

 

Exercici dels drets:

Els drets mencionats a l’apartat anterior es poden exercir:

– Mitjançant un escrit adreçat a la Gestoria de manera presencial o per correu ordinari a la direcció: C/ Sant Francesc núm. 10, (4303) Tarragona.
– Mitjançant el correu electrònic dirigit al Responsable del tractament de dades: info@sugranyes.com.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’interessat, número del document d’identitat (DNI, NIE o passaport), direcció a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercitat. En cas de que la tramitació es faci presencialment, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud una fotocopia del document d’identitat. I la sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: “tutela dels drets RGPD”.

 

Vies de reclamació

En cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets i, en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica: www.apd.cat.

 

5.SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Amb l’ objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adaptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

 

6.ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no respondrem de la veracitat de les mateixes.
La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin en la nostra pàgina web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixen, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta pàgina Web.

 

7.REGISTRE D’ADRECES IP

La nostra pàgina web registra adreces IP. Les adreces IP són importants per fer un seguiment de la sessió d’un usuari. Això ens permet fer-nos una idea de quines parts del nostre lloc web estan visitant els usuaris. No establim enllaços entre les adreces IP i cap dada que permeti fer una identificació personal dels usuaris. Això significa que, tot i que es faci un seguiment de la vostra sessió, aquesta romandrà totalment en l’anonimat.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantitzem que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra pàgina web o, en definitiva, pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ ús de la nostra pàgina web.

L’ USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal i reconeix que són suficients per l’exclusió de l’error en les mateixes i, per tant, les accepta íntegra i expressament.

Necessita més informació?