Fins el 30 de Juny està obert el termini per a la presentació de la declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni de l'any 2022....

Els joves d'entre 18 i 29 anys que comencin com a autònoms i que no hagin rebut l'ajuda anteriorment poden sol·licitar una nova ajuda per a joves autònoms de fins a 15120€...

Necessita més informació?