El passat 25.11.2019 va ser aprovat el nou model 645 de comunicació de dades de les concessions administratives i altres actes o negocis admnistratius equiparats atorgats per les administracions públiques a l’Agència Tributària de Catalunya. (Ressolució VEH/3102/2019- DOGC 8009). És un model merament informatiu però obligatori...

Necessita més informació?