Ajornament declaracions trimestrals

El passat 10 d’abril la Ministra d’Hisenda comunicava en roda de premsa canvis respecte les declaracions trimestrals que empreses i autònoms es veuen obligades a presentar fins el 20 d’abril, ampliant el termini de presentació fins al maig i ajornament del pagament, també el 20 de maig. És una mesura que no s’aprova fins el 14 de maig pel Consell de Ministres.

Aquesta mesura és només per aquelles persones físiques o jurídiques amb un volum de facturació inferior a 600.000€ anual, tenint en compte les dades de l’últim exercici.  Aquestes empreses podran presentar les declaracions trimestrals fins el 20 de maig, 15 per domiciliació bancària. Tenint en compte que el trimestre va començar el passat 1 d’abril, i de ben segur que moltes empreses ja tenien domiciliats els seus pagaments pel 20 d’abril, no s’efectuarà el pagament fins el 20 de maig.

La Ministra també va comunicar que les persones físiques que estan en el règim d’Estimació Objectiva podran renunciar a aquest sistema d’estimació i fer els pagaments del trimestre pel règim d’Estimació Directa Simplificada. O en cas de no acollir-se a aquesta opció, s’habilitarà un sistema que els permeti reduir el rendiment net dels dies que hagin tingut l’establiment tancat.

Totes aquestes mesures es fan amb la finalitat de poder facilitar i flexibilitzar el pagament d’impostos a aquelles empreses que es poden veure afectades a nivell de tresoreria pel COVID-19. Per aquest motiu, posem a la seva disposició els nostres professionals per dubtes i preguntes a nivell comptable-fiscal i laboral.Necessita més informació?