Ajuda per a treballadors autònoms afectats pel COVID-19

Aquest 17 de març de 2020 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que oferirà una prestació econòmica per a treballadors autònoms que acreditin una reducció involuntària i dràstica de la seva facturació de la seva activitat econòmica degut als efectes del COVID-19.

Aquesta prestació té un límit de fins a 2.000€ per persona física.

La Generalitat anirà atorgant aquestes ajudes pel procediment de concurrència competitiva fins a esgotar la partida pressupostada que es designi i és incompatible amb qualsevol altre ajuda amb la mateixa finalitat.

Per optar a aquesta prestació s’han de complir una sèrie de requisits:

  • Les persones físiques han d’estar donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social i tenir domicili fiscal a Catalunya.
  • Estar donat d’alta en les activitats que les autoritats sanitàries han decretat el tancament publicat al BOE del 14 de març de 2020 i no es disposi de fonts alternatives d’ingressos.
  • Acreditar les pèrdues econòmiques de l’activitat al mes de març comparades amb les del mateix mes de març del 2019. Si la persona física porta menys d’un any donat d’alta com a treballador autònom es tindrà en compte la mitjana de facturació mensual des de la data d’alta.

Aquesta és una mesura de la Generalitat de Catalunya pels autònoms residents a Catalunya com a resposta urgent a la situació excepcional que està generant el Coronavirus.

No té en compte les ajudes posteriors que es puguin derivar del Govern Espanyol durant els pròxims dies.Necessita més informació?