El govern aprova un ajornament i moratòria de les cotitzacions socials per a empreses i autònoms

El consell de ministres  va aprovar el passat dimarts  unes mesures socials i econòmiques per a minimitzar i contrarestar l’impacte del COVID-19, mesures que complementen i consoliden les ja adoptades amb anterioritat.

Aquestes noves mesures es recullen al Reial decret llei 11/2020, el qual dona peu a les empreses i autònoms en l’ajornament del pagament de cotitzacions amb unes condicions especials i la moratòria de cotitzacions a la Seguretat Social.

Es capacita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar a tots els autònoms i empreses  l’ajornament de la quota del mes d’abril, a un interès mes baix de l’habitual, el qual  passa d’un 3% a un 0,5%. Per poder accedir a aquesta mesura, cal que siguin autònoms o empreses els quals estiguin afectats pel COVID-19 i no posseir cap altre ajornament en vigor previ.

Aquest inicial ajornament, s’ha de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del més d’abril, per així impedir la facturació de la quota.

De forma extraordinària, la Seguretat Social adjudicarà moratòries a autònoms i empreses en el  pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social fins a sis mesos. El període de meritació en cas d’empreses estarà comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas dels autònoms estarà comprès entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que duguin a terme no s’hagin suspès en circumstància de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març. Per poder sol•licitar aquesta moratòria s’establiran a través d’una Ordre Ministerial i es posarà en marxa formes àgils per poder sol•licitar-les. Aquesta moratòria no es aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectat per ERTO per força major, a causa del coronavirus.

D’altra banda, les empreses i autònoms que no compleixin els requisits per tenir dret a la moratòria també podran sol·licitar l’ajornament abans esmentat al 0,5% durant en els  períodes de pagament de maig a juny.

També es podran beneficiar els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectades per COVID-19, en la flexibilització en el pagament de subministraments fonamentals com l’aigua, la llum o el gas, arribar fins i tot a la alternativa de suspendre el seu pagament.

En concret, aquestes mesures, busquen conservar el màxim l’ocupació, és a dir, capacitar de liquiditat a empreses i treballadors autònoms davant les dificultats ocasionades per la crisi que estem vivint, es a dir, afavorir l’activitat econòmica un cop deixi d’estar en vigor l’estat d’alarma.

A Sugranyes Assessors i Gestors des de 1952, li facilitarem informació sobre aquest tràmit i en el seu cas, li  gestionem l’aplaçament.

Tarragona, Abril 2020.Necessita més informació?