Padró definitiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2)

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat a la seu electrònica el padró definitiu corresponent a l’exercici 2021 de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

Per consultar-ho, accedeixi amb el seu NIF i la matrícula o amb la identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, i podrá veure tots els vehicles dels que és titular.

Dates i pagament

Si tenen el pagament domiciliat dels vehicles, rebran un càrrec en compte del 07/11/22 al 21/11/22.

Els vehicles que no el tenen domiciliat:
1. Si ja van tributar l’any anterior, poden fer el pagament fins al dia 21/11/22.
(Pels vehicles que ja constaven al padró l’any passat, el titular rebrà una carta informativa, juntament amb una carta de pagament amb l’import a ingressar.)
2. Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que s’indiqui a la notificació que rebran al seu domicili.

Si el pagament no està domiciliat, pot pagar-ho:

• A través de la seu electrònica de l’ATC
• Al telèfon 012 (pagament automatitzat amb locució)
• Al telèfon de l’ATC us truca (93 551 51 51)
• A les entitats financeres col·laboradores
• A les oficines de Correus
• A les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia.

+Info a l’apartat sobre l’impost de la seu electrònica de l’ATC, a preguntes freqüents i a impostco2.gencat.cat.

 Necessita més informació?