Pla d’igualtat per empreses amb més de 50 treballadors

Des del passat 7 de març del 2022 amb l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, les empreses amb més de 50 treballadors hauran de comptar amb un Pla d’Igualtat.

Amb aquesta aprovació neix l’obligació de realitzar plans d’igualtat a les empreses en funció del nombre de persones treballadores en plantilla.

Les empreses de més de 150 persones treballadores i fins a 250 persones treballadores van comptar amb el període d’un any per a l’aprovació dels plans d’igualtat.

Les empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores, van disposar d’un període de dos anys per l’aprovació dels plans d’igualtat.

I les empreses de 50 a 100 persones treballadores disposaven d’un període de tres anys per a l’aprovació dels plans d’igualtat, període transitori que finalitza el març del 2022.

És per això que ara un cop finalitzat el període transitori fixat pel Real Decret llei 6/2019, de l’1 de març al Butlletí Oficial de l’Estat, totes les empreses de més de 50 treballadors ja han de disposar d’un Pla d’Igualtat.

Aquests plans d’igualtat s’han de negociar i acordar amb la representació legal dels treballadors i s’haurà d’enviar al registre i dipòsit de Convenis Col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat del Ministeri de Treball.Necessita més informació?