Noves quotes per als treballadors autònoms a partir de l’any 2023

El Govern ha aprovat les noves quotes per als treballadors autònoms, s’han establert 15 trams depenent dels rendiments mensuals nets dels treballadors, així doncs, en funció dels seus ingressos, pagaran més o menys.

El càlcul dels ingressos dels treballadors autònoms es farà sobre els seus ingressos reals un cop descomptats els impostos, cosa que farà reduir la quota als treballadors autònoms.

Les noves taules contemplen fins al 2025 on en els trams d’ingressos inferiors anirà disminuint la quota i on els trams superiors la quota s’incrementarà.

La quota mínima que un treballador autònom haurà de pagar serà per l’any 2023 de 230 € mensuals mentre que la quota màxima per l’any 2023 serà de 500 €, en canvi, el 2025 la quota mínima haurà baixat fins a 200 € i la màxima haurà incrementat fins a 530 €.

Amb aquesta proposta s’espera tenir un sistema més just que corregeixi les desigualtats entre els més de tres milions d’autònoms que hi ha a tot Espanya.Necessita més informació?