Ajuts a les empreses per a la contractació de persones vulnerables fins al setembre del 2022

Mitjançant la resolució EMT/1647/2022, del 18 de maig, s’ha aprovat una nova línia d’ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció, o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

Les persones destinatàries d’aquesta ajuda són persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció, i persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

Se’n podran beneficiar les empreses del mercat ordinari excepte les empreses de treball temporal. L’import de la subvenció és de 7.000 € per un contracte de treball de 12 mesos de durada a jornada completa. Quan el contracte sigui entre 6 i 12 mesos, la quantia de la subvenció s’ha d’ajustar proporcionalment a la durada del contracte, se subvencionaran un màxim de 12 mesos.

El termini de la presentació de les sol·licituds és del dia 2 de juny al 30 de setembre del 2022.Necessita més informació?