Ja es pot consultar el cens de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

L’Agència Tributària de Catalunya ja ha publicat el padró dels contribuents que aquest 2022 han de pagar l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Ja es poden consultar, per tant, a la seu electrònica de l’ATC, les dades dels vehicles i dels titulars, i la quota que toca pagar.

Es tracta del padró provisional, i fins al 3 de juny hi ha temps per presentar-hi al·legacions si alguna dada que hi ha apareix no és correcta. El padró serà definitiu a partir de l’1 de setembre.

Aquest any, el segon que es pagarà aquest impost, s’han mantingut les tarifes. A causa de la situació generada per la pandèmia, la inflació i la invasió d’Ucraïna no s’aplicarà l’augment previst.

La consulta del cens es pot fer de manera simple, indicant el NIF del titular i la matrícula del vehicle, i facilitant un número de mòbil per rebre un codi. Aquesta consulta és sobre un sol vehicle i permet sol·licitar el canvi de dades i domiciliar el pagament, o modificar o anul·lar una domiciliació existent.

També es pot fer una consulta completa, amb una identificació digital com l’idCAT Mòbil, que permet gestionar diversos vehicles.

Impost finalista

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, aprovat pel Parlament el 2017, és un tribut de la Generalitat, de caràcter finalista, que té per objecte gravar les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicletes, que incideixen en l’augment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Així, els diners recaptats es destinen a parts iguals a finançar el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

El pagament, al novembre

Tot i que ara s’ha fet públic el cens provisional, el pagament de l’impost no s’ha de fer fins al novembre. El termini previst és de l’1 al 20 de novembre del 2022. Si el pagament està domiciliat, l’ATC informa que el càrrec s’efectuarà durant el mes de novembre del 2022.

Font:324Necessita més informació?