Revolució hipotecària a partir del març del 2019

Semblava gairebé impossible que en una reforma sobre la llei hipotecària seria el client que en sortiria més beneficiat i no el banc. A partir del març de 2019 els bancs tindran l’obligació de ser més transparents i clars amb els seus clients i tenir en compte una sèrie d’aspectes que contempla aquesta reforma:

  • Les entitats de crèdit estaran obligades a pagar tots els costos de constitució dels crèdits hipotecaris menys la taxació de l’habitatge. És a dir, que hauran de fer front als costos de gestió, serveis notarials i de registre i impostos d’actes jurídics documentats. Mentre que el client que signa l’hipoteca assumeix la taxació que es situa entre uns tres-cents i sis-cents euros de mitjana. Diferents experts del sector ja preveuen que aquest cost que assumeixen les entitats de crèdit serà repercutit en el cost de l’hipoteca augmentant el tipus d’interès.
  • Evitar errors de comprensió és un dels altres objectius de la reforma hipotecària. La llei estableix un període de mínim 10 dies per a que el client analitzi el contracte abans de signar-lo i pugui resoldre totes aquells dubtes que li puguin sorgir. A més amés, el notari té l’obligació d’assegurar-se que el client abans de firmar comprèn tots els aspectes de la seva hipoteca.
  • Desapareix la clàusula sòl. És a dir que les operacions que treballin amb un tipus d’interès variable no podran fixar un límit a la baixa dels tipus d’interès, si més no, aquest interès del préstec tampoc podrà ser negatiu. De manera que en cas de l’Euríbor baixi a nivells negatius d’anys enrere, sigui el banc qui pagui l’hipoteca.
  • Canviar d’entitat o millorar-ne les condicions quan el client vulgui. Si una vegada iniciat el préstec hipotecari el client vol canviar d’entitat per una que li ofereixi millors condicions ho podrà fer sense haver de complir amb la primera entitat amb la qual va signar. A més a més, també existeix la possibilitat que millori les condicions perquè podrà subrogar i renovar el préstec inicial.
  • L’embargament serà més difícil degut principalment a que no es podrà produir un desnonament fins que no es compleixin 12 mesos d’impagament en la primera meitat de vida del préstec o bé quan el deute representi el 3% del total prestat. En la segona meitat de vida del préstec el termini d’impagament augmenta fins a 15 mesos o l’equivalent al 7% del capital pendent de pagament.

Vols saber-ne més?

Et recomanem aquest escritNecessita més informació?