Augmenta 12 mesos d’impagament per a que es pugui efectuar un desnonament

El passat 21 de Novembre de 2018 s’aprovava al Congrés dels Diputats que hauran de ser més de 12 mesos d’impagament perquè els bancs puguin procedir un desnonament i no tres mesos com fins ara. Un acord que encara ha de passar i aprovar pel Senat però que es tramitarà per via urgent.

Un desnonament és l’acte en que els bancs priven al llogater o deutor hipotecari de l’ús de l’immoble en qüestió com a resultat de l’impagament de les quotes hipotecaries o del lloguer. És a dir, que en el moment en que una persona no pugui fer front al lloguer o al pagament de l’hipoteca vers el banc, hauran de passar 12 mesos abans el banc no el pugui privar, i per tant, fer fora d’aquell habitatge. Hem de tenir en compte que estaríem parlant del cas de l’impagament de la primera meitat del préstec o del 3% del capital concedit.

Aquest acord al Congrés posa els bancs en una situació límit i que suposarà segurament demanar més garanties als seus deutors abans de concedir un préstec d’aquest tipus. Ja que haurà d’esperar més temps per poder recuperar la inversió en cas d’impagament i el valor dels immobles pot baixar a mesura que passa el temps.

A més a més, en aquest nou acord hi ha previst rebaixar els interessos de demora i també s’elimina el concepte de les clàusules sol dels contractes hipotecaris entre particulars i bancs. Aquesta clàusula consistia en marcar un interès màxim i un mínim dins d’un interès variable. Fet que no era just pel deutor en el cas que els interessos baixessin molt més que el marcat com a mínim i que ha portat a la eliminació d’aquesta clàusula.

Tota aquesta seria de mesures i accions són conseqüència de la implementació del Codi de Bones Pràctiques que es publicava al BOE del 10 de març del 2012 i que ha beneficiat a molts deutors de préstecs des de llavors fins ara.

 

Goretti Molons

Graduada en Ciències Empresarials i Management

Economista 16.069Necessita més informació?