Les noves quotes per a autònoms

El Govern espanyol vol modificar les cotitzacions de les quotes dels autònoms, per tant, la majoria dels autònoms (concretament entre el 70 i el 80%) passaran a pagar més del que ja paguen actualment.

Actualment els nous autònoms paguen 60 €/mes el primer any i durant el segon any tenen una rebaixa en la cotització, passant a pagar, a partir del tercer any, 287 €/mes, que és la quota mínima. Aquesta quota mínima de cotització dona dret a cobrar quan s’està de baixa i a cobrar la pensió de jubilació, equivalentment al que s’està pagant.

El Govern proposa ara, en el marc de la reforma, fer tretze trams de cotització i pagar segons els ingressos reals obtinguts, és a dir, que els autònoms comencin a cotitzar pels ingressos reals. Durant el període transitori, la quota mínima baixaria per als que rebin menys ingressos i pujaria per als que rebin més, d’aquesta manera, la quota mínima passaria a ser de 90 €/mes i la màxima de 1.200 € mensuals. Això significa que, a parit d’aquell moment, l’autònom no podrà triar la seva base de cotització, sinó que s’haurà d’adaptar a la base de cotització que determini el Govern. Es preveu que aquesta proposta tingui data d’inici a l’any 2023 i serà completament implementada al 2031.

El primer any d’aplicació les quotes començarien a 200 € mensuals per als que declarin uns rendiments mínims de fins a 3.000 € anuals, i arribarien a 400 € per als que declarin uns rendiments màxims per sobre de 48.841 € anuals. Enmig, la quota serà de 215 € per als que tinguin ingressos que oscil·lin entre 3.000 i 6.000 euros, de 230 € per als que tinguin uns ingressos superiors a 6.000 euros i inferiors a 9.000, i de 245 € per als que tinguin uns ingressos d’entre 9.000 i 12.600 euros. La resta de quotes serà de 260 € (de 12.600 a 17.000 euros d’ingressos anuals), de 275 € (de 17.000 a 22.000), de 290 € (de 22.000 a 27.000), de 305 € (de 27.000 a 32.000), de 320 € (de 32.000 a 37.000), de 340 € (de 37.000 a 42.000), de 360 € (de 42.000 a 47.000), de 380 € (de 47.000 a 48.841) i de 400 € si es tenen uns rendiments superiors a 48.841 € anuals.

Concloure doncs que el Govern el que fa és ‟enganyar” als autònoms, perquè per una part, estan dient que la cotització va referida a la pensió de jubilació que es percebrà, però com ja se sap, la pensió que es cobrarà serà molt inferior a la que ells diuen. I per l’altra, destacar que actualment ja hi ha vigent un impost que es paga en concordança als ingressos que s’obtenen, que es la declaració de la renda, per tant, s’estarien duplicant impostos, en uns altres criteris, però realment s’estaria duplicant i pagant pel mateix.Necessita més informació?