ERTOs fins els 30 de juny

Segons ha aprovat aquest dimarts 12 de maig el Consell de Ministres en un Real Decret-llei, fruit d’un acord entre el Govern, sindicats i empresaris, els ERTOs s’allargaran fins el 30 de juny de 2020, ja siguin per força major, o bé parcials. En el cas dels ERTOs per força major, s’ofereix facilitats per convertir-se en ERTOs per altres causes i poder fer aquest canvi mentre s’està gaudint d’un ERTO per força major.

Les empreses que es poden acollir a aquest nou Decret-llei han de complir diferents requisits. Primer de tot, han de tenir el domicili fiscal dins de l’Estat Espanyol i a més a més, no podran repartir dividends que corresponguin a l’exercici 2020. Excepte si retornen les quotes que se’ls ha bonificat o si l’empresa a data 29 de febrer no tenien més de 50 treballadors.

Per aquelles empreses que estiguin afectades per un ERTO de força major poden seguir acollint-se fins al 30 de juny a les bonificacions del 100% de les quotes de la Seguretat Social, o del 75% en el cas de les empreses amb més de 50 treballadors a 29 de febrer del 2020.

Pel que fa els parcials, a partir de que es renuncia al ERTO l’empresa es beneficia de l’exempció de la quota empresarial per aquells treballadors que tornin al 85% de la seva activitat al mes de maig, i del 70% al mes de juny, i si tenien més de 50 treballadors els percentatges són 60% i 45% respectivament.

I, si la situació fa que hi hagi empreses que han de seguir amb els contractes suspesos de dels seus treballadors, l’exempció de la quota empresarial és del 60% el mes de maig i del 30% al mes de juny (45% i 30% respectivament per les empreses de més de 50 treballadors).

En aquest Decret-llei també s’aconsegueix flexibilitzar el compromís de mantenir la clàusula de manteniment dels llocs de treball per les persones que estan afectades per un ERTO i el compte de sis mesos de tornada a l’activitat comença el dia d’incorporació a la feina.  Si una empresa incompleix aquesta clàusula haurà de tornar les quotes bonificades amb recàrrec i interessos de demora. Aquesta clàusula perd efecte si l’empresa que ha fet un ERTO està en risc de concurs segons s’estableix al article 5.2 de la Llei Concursal.

Aquest Decret-llei també contempla la complicada situació dels fixes-discontinus, que en el seu cas poden allargar les seves prestacions per atur fins al 31 de desembre del 2020. El govern es guarda l’opció, també, d’allargar aquestes prestacions si ho cregués oportú.

Mentre aquest procés sigui efectiu, s’ha creat una comissió amb sindicats, Govern i patronals per poder intercanviar dades, informació i poder fer propostes en el marc d’aquest Decret-llei. Tindran la competència per valorar quines empreses podrien allargar l’ERTE més enllà del mes de juny amb caràcter extraordinari.

Podeu consultar el nou Decret-llei al BOE que s’ha publicat el 13 de Maig de 2020.

Més informació seguint l’enllaç.

Goretti Molons

Economista 16.069Necessita més informació?