Guia de bones pràctiques en matèria laboral.

La guia de les bones pràctiques  en matèria laboral recull les mesures d’higiene i distància interpersonal per aplicar abans, durant i després del pas per la feina.

En primer terme, si es tingués símptomes o s’hagués tingut contacte amb persones afectades pel virus, el consell és no adreçar-se al centre de treball fins a assegurar que no hi ha risc per a un mateix o pels altres. 

Desplaçaments a la feina

La guia suggereix el viatge a la feina per mitjans que no suposin l’agrupació amb més individus, assegurant la significant distància interpersonal de 2 metres.

  • En turisme propi, un taxi…, s’han d’extremar les mesures de neteja i evitar més d’una persona per cada fila de seients i mantenir la major distància possible entre els ocupants. 
  • En autobús, metro o tren, es recomana guardar la distància interpersonal amb altres persones i utilitzar una mascareta.

Al centre de treball 

Les tasques, les entrades i les sortides s’han de planificar perquè els treballadors/es puguin guardar la distància interpersonal proposada de 2 metres. Si són  d’empreses o establiments oberts al públic, hauran d’implementar mesures per disminuir el contacte entre persones treballadores i el públic. Si l’espai de treball no deixa guardar la distància interpersonal en els torns ordinaris, els horaris de treball es procuraran d’esglaonar en la mesura del possible.

El que també evitarà aglomeracions en el transport i a la feina  es l’ajuda al teletreball i les reunions per videoconferència . D’aquesta manera, s’han d’evitar desplaçaments de treball que no siguin essencials i que puguin solucionar mitjançant trucada o videoconferència.Necessita més informació?