Què és el legal entity identifier – código lei?

Després de la crisi de Lehman Brothers i la seva dificultat per conèixer ben bé les interdependències que existien dins del propi mercat financer, el G20 va engegar el projecte del Código Lei (Legal entity identifier).

El principal objectiu és poder mostrar una visió més clara sobre el risc que assumeix cada un dels participants dins del propi mercat.

S’intenta que els mercats siguin més transparents degut a que tots els participants estan identificats en cada una de les operacions.

El Codigo Lei, a efectes pràctics, és un codi que utilitzen les entitats jurídiques per ser identificades quan participen en una transacció financera, per exemple, quan una entitat jurídica ha de demanar un préstec al banc.

Estan exemptes les persones físiques, les societats que participen a borsa i/o societats que emeten accions o deute.

Encara que pugui semblar complex és un mecanisme molt útil de cara aquestes entitats quan participen en transaccions financeres.

Sense aquest codi no es pot invertir en nom de la societat ni tampoc tenir la seguretat de complir amb les regulacions internacionals.

Aquesta identificació alfanumèrica compleix amb la norma estàndard ISO i s’obté a través del Registre Mercantil, tarda menys de 15 dies hàbils a rebre’s i té una validesa d’un any.

Fins ara era la pròpia entitat bancaria qui realitzava aquest tràmit però últimament demanen que sigui el mateix client qui ho tramiti.

Poden posar-se en contacte amb la nostra gestoria per qualsevol dubte o bé per tramitar-ho.

 

Goretti Molons

Economista 16.069

Departament Fiscal i Comptable



Necessita més informació?