Les persones físiques professionals han de constar al Registre Mercantil

Queden obligades a inscriure’s en el Registre Mercantil les persones físiques o jurídiques que de manera professional o empresarial prestin tots o alguns serveis descrits a l’article 2.1. o) de la llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Serien les següents:

  • Les que constitueixen societats o altres persones jurídiques
  • Exerceixen funcions de direcció o de secretaris no consellers del consell d’administració o d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar de que una altra persona exerceixi aquestes funcions.
  • Exercir funcions de Trust o instrument jurídic similar o disposar d’una persona que exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzen a un mercat regulat de la Unió Europea i estiguin subjectes a requisits d’informació d’acord amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixen l’adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar d’una persona que exerceixi aquestes funcions.

El nostre departament jurídic amb l’objectiu del compliment de la normativa vigent a nivell d’empreses i professionals ofereix la possibilitat de fer els tràmits corresponents per tal de registrar aquestes persones al Registre Mercantil. Per a més informació no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.Necessita més informació?