Google i el dret a l’oblit. ¿Què ha passat?

El tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) arran de la demanda presentada per la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats de França, després de la negativa de Google de retirar de tot el món uns enllaços que havien denunciat uns ciutadans francesos, dictamina que Google només estarà obligat a retirar els enllaços que un ciutadà demani als estats de la Unió Europea, no per a tot el món. El TJUE argumenta que el dret de la Unió Europea(UE) només es pot aplicar als països membres de la UE i no pot anar més enllà.

El TJUE subratlla que retirar tots els enllaços en el món respondria plenament a l’objectiu de protecció que persegueix el Dret de la Unió. No obstant, també assumeix que altres països no contemplen el dret a la retirada d’informació personal o ho contemplen des d’una perspectiva diferent i que malgrat la seva importància, el dret a la protecció de dades personals no constitueix un dret absolut, si no que s’ha de considerar en relació amb la seva funció a la societat i mantenir cert equilibri proporcional amb altres drets fonamentals.

Ara bé, la sentència estableix que Google ha de prendre mesures per impedir o dificultar que usuaris que estan en un país comunitari puguin accedir a aquests enllaços des de versions del motor de cerca de fora de la Unió Europea.Necessita més informació?