El Suprem decreta que la banca no podrà executar les hipoteques fins a les 12 quotes d’impagament

El ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem ha dictat per unanimitat una interpretació de la jurisprudència en l’àmbit de les execucions hipotecàries que tindrà un impacte en milers de consumidors i en milers de procediment oberts als jutjats i tribunals.

A través de la sentència dictada el dia 11 de setembre de 2019 es dona trasllat a la jurisprudència espanyola del criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’anul·lació de clàusules hipotecàries de venciment anticipat, les que regeixen els desnonaments, que són considerades abusives.

La sentència considera que les clàusules abusives han de ser eliminades del contracte si bé, en assumir que la hipoteca no podria subsistir per si sense aquesta garantia, i per evitar que al client se li exigeixi retornar de cop tot el deute, aposta per substituir aquesta condició per una altra de vàlida. En concret, el Suprem opta per canviar les condicions anul·lades, és a dir, que el desnonament s’executi basant-se en un impagament -com establia la llei fins 2013 – o de tres com es va imposar després – per la redacció que imposa la nova reforma hipotecària en vigor des del juny de 2019. Aquesta eleva el deute mínim per poder iniciar l’execució del préstec 12 impagaments(o el 3% del deute) en la primera meitat del préstec, o 15 quotes (o el 7%) en la segona meitat.

Més enllà, però, el Suprem ofereix una orientació jurídica per als milers de desnonaments judicialitzats per clàusules abusives que porten paralitzats a l’espera del pronunciament. En concret, insta a sobreseure totes les causes prèvies a 2013 sense més tràmit, així com les posteriors a 2013 en què el desnonament s’hagi ordenat per menys impagaments dels que exigeix la nova regulació hipotecària. És a dir, queden suspesos tots els casos iniciats per menys de 12 impagaments.

Així, bona part dels clients subjectes a clàusules de venciment anticipat abusives guanyen, de moment, una mica de temps ja que els processos iniciats per les entitats per desnonar-los quedaran en suspens en la majoria dels casos.

Gabinet Tècnic. Àrea Civil setembre, 2019Necessita més informació?