Desgraven o no desgraven els donatius a col·legis concertats?

Una de les preguntes que es fan pares i mares, en el moment que els seus fills comencen el curs a una escola concertada, és si els donatius que fan a les fundacions d’aquests col·legis seran deduïbles de cara l’Impost de la Renda de les Persones Físiques o no.

La resposta és ben senzilla, sí, sempre i quan es segueixi complint els requisits legals que es regulen a l’article 68.3 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i a la Llei 49/2002 del Règim Fiscal de les Entitats sense Ànims de Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

Fet que no descarta que en casos puntuals l’Agència Tributària detecti que el que constava com a donatiu no ho era com a tal i demani la regularització corresponent.

Això passa quan l’AEAT detecta que hi ha una contraprestació per aquest donatiu i per tant ja no és voluntari i financia algun tipus d’activitat ordinària del col·legi i repercuteix a l’alumne.

Cal diferenciar que el què desgrava en aquests casos és el donatiu a la fundació del col·legi en qüestió, no els altres pagaments que se’n puguin derivar de l’educació del nen durant el curs escolar.

Una actuació d’aquest tipus per part de l’Agència Tributària és la mateixa dels últims anys i per tant, no hi ha hagut cap canvi legal ni de criteri envers aquesta llei.

 

Goretti Molons

Economista 16.069

Departament Fiscal i ComptableNecessita més informació?