Obligats a fitxar a la feina

Les empreses estan obligades a garantir el registre diari dels seus treballadors incloent l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada persona. Sempre i quan, no perjudiqui a la flexibilitat horària que s’estableix al article 34 del RD 2/2015 del 23 d’octubre. Aquesta és la mesura que s’ha establert al capítol 3 del RD 8/2019 del 8 de març en l’article 10.2 referent a la jornada dels treballadors.

És a dir, que els treballadors tindran la obligació de fitxar el inici i al final de la jornada per tal que les empreses puguin tenir aquest registre. A més a més, les empreses estaran obligades a guardar aquests registres durant quatre anys i a disposició dels treballadors, els seus representants legals i de possibles inspeccions de Treball i Seguretat Social.

En aquest mateix RD 8/2019 la seva primera disposició addicional ens explica que, amb anterioritat al 30 de juny de 2019, el Govern constituirà un grup d’experts i expertes per dur a terme estudis i treballs preparatoris per poder elaborar un nou Estatut de Treballadors.Necessita més informació?