Ja estan disponibles les dades fiscals del 2018

A partir d’avui ja es poden consultar les dades fiscals encara que el període de presentació de les declaracions és a partir del 2 d’abril de 2019. Poden acudir als nostres assessors fiscals per tramitar les dades fiscals i fer una primera simulació de la seva declaració. S’ha de tenir en compte que sovint les dades que ens facilita Hisenda contenen errors i confirmar l’esborrany pot comportar revisions i sancions a la declaració. És per això que recomanem es consulti a un professional abans de confirmar-lo. Ja que és responsabilitat del contribuent assegurar-se que la declaració és correcte.

El termini de la campanya de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques comença el proper 2 d’abril i finalitza el dia 1 de juliol per aquelles persones que sol·liciten la devolució. En cas que el contribuent hagi d’ingressar el termini és fins el 26 de juny per domiciliació bancària.

Aquest any l’Agència Tributaria presenta novetats pel que fa l’impost com en la seva presentació.

En primer lloc es suprimeix el paper per la presentació de les declaracions. Només es podrà presentar a traves de la plataforma digital i mitjans electrònics. Tot i així es podrà imprimir un esborrany previ sense validesa per la seva presentació físicament.

Pel que fa les novetats a nivell de l’Impost de la Renda, el col·lectiu que en surt més beneficiat són les famílies. Degut a que les persones que han sigut mares o pares d’entre el 2014 i el 2017 podran recuperar l’IRPF pagat de mes de les percepcions rebudes ja que el Tribunal Suprem va dictar que estan exemptes de tributar. És a dir, que durant els anys 2014 i 2017 es va pagar més d’IRPF i ara tenen dret a recuperar-lo. Si la quantitat és superior al import màxim de prestació que considera la Seguretat Social, l’excés serà tributat com a rendiment de treball. A més a més, els pares i mares que portin el seu fill a la llar d’infants tenen dret a una deducció de fins a 83,33€/mes. I, en el cas de les famílies nombroses augmenta fins a 600€ anuals de deducció per fills, ja sigui categoria general o especial.

Si ets autònom i treballes des de casa ara també et podràs desgravar en renda els subministraments i les dietes sempre i quan siguin necessàries per l’activitat econòmica. S’ha d’anar amb compte ja que només es podran deduir les dietes que es facin en establiments hotelers i es paguin amb targeta.

Sabem que per moltes persones la declaració de la Renda és un mal de cap i per això posem a la vostra disposició el nostre equip de professionals del departament de fiscal per poder tenir en compte tots els paràmetres necessaris per presentar la declaració de la renda amb coherència i professionalitat.

Goretti Molons
Graduada en Ciències Empresarials i Management
Economista 16.069Necessita més informació?