Com reclamar l’IRPF pagat en la percepció de maternitat?

Segons una sentència del Tribunal Suprem, totes aquelles persones que van rebre la prestació per maternitat i/o paternitat a partir del 2014 poden demanar la devolució de l’import tributat en IRPF. És a dir, que aquesta prestació doncs és exempta de IRPF i, per tant, es poden reclamar els impostos que es van pagar més durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017.

L’IRPF és un impost que es calcula amb un tant per cent depenent de la situació econòmica-patrimonial de cadascú i, per tant, la quantitat que se’n sol·licita la devolució dependrà de cada cas. Tot i així, amb el certificat digital o el sistema de Clau Pin ho podem consultar les nostres dades personals a la web de l’Agència Tributària.

L’Agència Tributària posarà a disposició dels contribuents un formulari en el qual es podrà fer la reclamació de la devolució de l’IRPF de la prestació de maternitat i/o paternitat.

Mentre aquest formulari no estigui disponible, el tràmit és diferent. En primer lloc, s’ha de presentar un escrit de rectificació d’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’any en que es van percebre juntament amb una fotocopia de la declaració i les dades fiscals de l’any que es reclama. L’OCU, per tal d’ajudar en aquest tràmit, posa a disposició un model d’aquest escrit i els passos a seguir en la reclamació.

Una vegada s’ha presentat la documentació hem d’esperar la resolució d’Hisenda, que la pot acceptar o no:

–                Si l’accepta, Hisenda retorna al contribuent els impostos pagats de més en IRPF sumant-hi els interessos de demora. Aquests interessos són un percentatge sobre l’import a retornar des de l’últim dia de presentació de la renda d’aquell exercici que es sol·licita fins a la data de la resolució d’aquest tràmit.

–                Si no l’accepta, el contribuent pot tornar a presentar una reclamació econòmica-administrativa i tornar a començar el tràmit. I si aquest també és rebutjat, pot seguir endavant en la reclamació a través de l’assessorament d’un advocat i un procurador, que poden fer que el tràmit sigui molt més llarg.

 

Goretti Molons Salomó

Economista 16.069Necessita més informació?