Em puc deduir totes les despeses d’un pis de lloguer?

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és un impost que té com objectiu gravar tots els rendiments econòmics que una persona física rep durant un any.
Aquests rendiments poden derivar de la feina, de comptes bancaris, de compra venda de propietats i també dels immobles que lloga com a propietari.

Amb la declaració de la renda s’aconsegueix l’equilibri entre les retencions que s’han fet durant l’any i aquells rendiments que no han tributat IRPF, per tal de què cada persona, atesa la seva situació familiar i patrimonial, tributi de manera correcta.
En el cas dels immobles en lloguer, no és fins a la declaració de la renda que han de constar els ingressos i les despeses per fixar un rendiment final

Pel que fa els ingressos, no hi ha dubte que equivalen a la xifra total que els llogaters ingressen al cap de l’any, però quines són les despeses que es poden desgravar?

Principalment les despeses que es poden desgravar són aquelles destinades a que l’immoble estigui en condicions de poder-lo llogar. És a dir, les que s’han fet regularment durant tot l’any com arranjaments de les instal·lacions, pintura, etc.

En canvi, no són deduïbles totes les despeses realitzades per millorar l’immoble o bé ampliar-lo.

D’altra banda, cal subratllar que no es permet declarar rendiments negatius amb el lloguer d’un immoble. Per tant, si es superen es poden compensar als exercicis següents, fins a quatre. És a dir que no es poden declarar pèrdues en el lloguer d’un immoble. Aquestes pèrdues es poden compensar els quatre anys següents.

La selecció de quines despeses s’inclouen com a desgravació pot arribar a ser una qüestió complexa, ja que cal tenir en compte com s’han detallat les factures. És per això que recomanem que acudiu als nostres assessors fiscals per tal de verificar quines són desgravables i quines no. El fet de declarar menys rendiment del que seria considerat correcte pot comportar revisions en la declaració i sancions per presentar-la indegudament.Necessita més informació?