L’Agència Tributaria augmenta fins a 10.000€ les quantitats exemptes d’IRPF en loteria

El proper 22 de desembre l’administració de “Loterías y Apuestas del Estado” torna amb el seu sorteig de Nadal en el qual repartirà 2.380 milions d’euros en premis. Tot i que els premis són els mateixos que l’edició anterior, els guanyadors en tindran més benefici perquè l’Agència Tributària (AEAT) augmenta fins a 10.000€ la quantitat exempta a tributar d’IRPF.

Aquesta exempció es fa efectiva per tots els premis rebuts a partir del juliol del 2018. Els premis cobrats abans d’aquesta data només tindran exempts els primers 2.500€ del premi, com els del 2017. A més a més, l’AEAT anuncia que la quantitat exempta al 2019 serà de 20.000€ i de 40.000€ l’any 2020.

En el cas de tenir sort i tenir un dècim afortunat s’han de tenir en compte diferents aspectes:

  • Es tributa per dècim i no per persona. És a dir, que podem tenir varis dècims premiats i cadascun d’ells estarien exempts els 10.000€ primers, la resta ja tributaria al 20% de IRPF.
  • En el cas que l’afortunat no sigui resident a Espanya, la seva tributació és inferior al 20% i hauria de complementar-ho només omplint un imprès de la mateixa administració de “Loterías y Apuestas del Estado”.
  • La mateixa administració de loteria ja aplica una retenció del 20% a la quantitat corresponent del premi. S’ha de tenir en compte però, que aquest premi després es regula a la Declaració de la Renda i aquesta retenció pot variar.
  • Si el dècim s’ha comprat entre varies persones es recomana anar-lo a cobrar conjuntament i entregar la documentació de tots els participants al dècim. Ja que si els cobra només una persona i després paga la quantitat de la resta de participants tributa de manera diferent. La persona que cobra directament la loteria paga el 20% d’ IRPF, mentre que la resta de participants hauran de pagar l’impost de donacions que te un tipus més elevat. Per tant, no totes les parts en surten igual de beneficiades si no es cobra tots els participants al mateix moment.
  • En el cas que l’afortunat no sigui resident a Espanya, la seva tributació és inferior al 20% i hauria de complementar-ho només omplint un imprès de la mateixa administració de “Loterías y Apuestas del Estado”.


Necessita més informació?