Els policies locals podran reduir l’edat de jubilació amb nous correctors

A partir del 2 de gener de 2019 es farà efectiu la nova aprovació del Real Decret 1449/2018 on s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació a favor dels policies locals de les entitats municipals on treballin.

El temps que se’ls redueix é sen període equivalent a aplicar als anys complets efectivament treballats com a policies locals el coeficient reductor de 0,20. Es consideren efectius el temps dedicat a l’activitat com a policia local, descomptant els dies de incapacitat temporal per malaltia, les baixes per maternitat o paternitat i els permisos i llicències retribuïdes. És a dir, que s’aplica sobre els dies realment treballats com a policies locals.

El fet de reduir el temps de jubilació implicaria també menys cotització per part del treballador a la Seguretat Social. És per això que s’estableix un augment de la cotització de la Seguretat Social de manera addicional perquè es pugui mantenir el que s’anomena equilibri financer.

Per tant, les Administracions Públiques que tenen competència de Policies Locals hauran de regularitzar-ho amb data 02/01/2019 però amb efectes de 01/01/2019. Aquest tràmit l’hauran de realitzar a través del seu usuari RED i comunicant la relació de dades de policies locals.

Es recomana que abans de finalitzar el mes de gener de 2019 els Ajuntaments i ens públics tinguin regularitzada aquesta situació per verificar que les dades i que s’està cotitzant correctament a tots els policies locals.

Sugranyes Grup d’Assessors som gestors especialitzats en temes de administracions públiques i posem al seu abast tot el nostre equip de professionals per regularitzar aquest tràmit i qualsevol altre relacionat amb les administracions. Ens avalen anys d’experiència i un equip qualificat.Necessita més informació?