Clàusules sòl

El BOE ha publicat el Reial Decret llei 1/2017 aprovat pel Govern el 20 de gener i que té com a objectiu l’establiment de mesures que facilitin la devolució de les quantitats als consumidors per part de les entitats bancàries.

Aquest decret estableix que les entitats de crèdit hauran d’implantar un sistema extrajudicial de reclamació per al consumidor i amb l’objectiu d’atendre totes les peticions que aquests formulin referents a les clàusules sòl. A més, aquest sistema de reclamació l’hauran de fer conèixer a tots els clients que tinguessin incloses aquestes clàusules en el seu préstec hipotecari.

Un cop interposada la reclamació i fets els càlculs de la devolució, entitat i client tenen un termini de 3 mesos per arribar a un acord i procedir al pagament de la quantitat a retornar. Segons el decret, s’entendrà que aquest procediment extrajudicial ha finalitzat sense acord si:

a) l’entitat de crèdit rebutja expressament la sol·licitud del consumidor.

b) finalitza el termini de tres mesos sense cap comunicació per part de l’entitat de crèdit al consumidor reclamant.

c) el consumidor no està d’acord amb el càlcul de la quantitat a retornar efectuat per l’entitat de crèdit o rebutja la quantitat oferta.

d) transcorregut el termini de tres mesos no s’ha posat a disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferta.

Algunes entitats com Bankia o BMN han anunciat un procediment exprés per tal de retornar l’import de les clàusules sòl. Altres, en canvi, segueixen defensant la legalitat de les seves clàusules o esperen el dictamen final del Tribunal Suprem, com és el cas de BBVA, el qual es durà a terme avui.Necessita més informació?