Nou servei de canje / bescanvi del permís de conduir

El bescanvi del permís de conduir és l’homologació del permís de conduir original del seu país, al permís espanyol, sent un tràmit molt més senzill de realitzar que l’obtenció d’un nou permís.

Si es resident a Espanya i te algun permís de conduir expedit al seu país d’origen, pot bescanviar-lo per un permís espanyol equivalent -lliurant sempre l’original-, quan existeixi un conveni amb el seu país d’origen, i reuneixi una sèrie de requisits administratius.

Sugranyes assessors i gestors comprovarà que el seu país d’origen estigui dins el llistat de països amb conveni per a realitzar el Bescanvi del permís de conduir i realitzarà els tràmits necessaris per a l’homologació, bescanvi, o canvi, del seu permís d’origen, per un permís espanyol i poder així conduir amb total llibertat.Necessita més informació?