El Govern reforça el dret a la conciliació i la protecció a les persones treballadores

El Consell de Ministres del 27/06 ha aprovat el Reial decret llei pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat ; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors; i dexecució i compliment del Dret de la Unió Europea.
  • El text recull un nou permís parental per a la cura de fill o menor acollit per un temps superior a un any, que es podrà gaudir fins que el menor faci 8 anys
  • La norma preveu permisos retribuïts de 5 dies en cas d’accident o malaltia greus i de 4 dies en casos de força major
  • S’amplia el dret a l’adaptació de jornada per tenir cura de fills o de persones amb discapacitat
  • A més, s’estableixen garanties perquè les persones treballadores no puguin patir perjudicis com a conseqüència de l’exercici d’aquests drets de conciliació nous
  • Es prorroguen els ERTE de La Palma fins al 31 de desembre de 2023
  • També s’estén fins a finals de 2023 la prohibició de l’acomiadament a les empreses beneficiàries d’ajuts públics.
  Podeu descarregar la nota de premsa


  Necessita més informació?