El Tribunal Suprem es decanta per una igualtat de tracte en homes i dones en matèria de Seguretat Social

El Tribunal Suprem es decanta per una igualtat de tracte en homes i dones en matèria de Seguretat Social i ha resolt que el complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social han de reconèixer amb efectes retroactius als homes que es trobin en la mateixa situació que les dones.

En la redacció original de l’Article 60 de la Llei General de la Seguretat Social es va reconèixer un complement per maternitat a les dones que complien uns determinats requisits. La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 12 de desembre del 2019, es va oposar a una norma que reconeix el dret al complement a les dones, però que el nega als homes que estiguin en la mateixa situació.

La Seguretat Social entenia que els homes que també reuneixin aquests requisits se’ls havia de reconèixer aquest dret, però sense efectes retroactius i només a partir de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Així doncs, finalment, el Tribunal Suprem ha establert que els homes que reuneixin les exigències establertes tindran dret al complement de la pensió amb efectes retroactius.Necessita més informació?