Pla Moves III a Catalunya

La tercera edició del pla Moves ja es pot tramitar des del 02 d’Octubre i la vigència prevista és fins al 31 de desembre del 2023. Aquest pla preveu una dotació de 65,5 milions d’euros. Una part es destinarà a ajudes per a la compra d‘un vehicle i l’altra, a les ajudes per a la instal·lació de punts de recàrrega. La tramitació de la sol·licitud de subvenció es farà telemàticament tant per a persones jurídiques com físiques.

Per als particulars, autònoms, comunitats de propietaris i entitats sense activitat econòmica, les ajudes a l’adquisició de vehicles d’aquest pla van des dels 1.100 euros fins als 9.000, en funció del tipus de vehicle i de les seves característiques. A més, augmenten en un 10% a canvi d’un vehicle per ser desballestat o per residir en un municipi de menys de 5.000 habitants.

Les ajudes a l’adquisició de vehicles són diferents per a les persones jurídiques i les entitats amb activitat econòmica, van des dels 700 euros fins als 5.000 euros, en funció també del tipus de vehicle, però tenen un límit de 50 vehicles per any.

També poden acollir-se els vehicles obtinguts amb compra o amb alguna modalitat de leasing financer o rènting. A més, els vehicles “demo” de concessionari, han de tenir una antiguitat màxima de 9 mesos des de la primera matriculació.

Per altra banda, estan les ajudes per instal·lar punts de recàrrega, ja siguin públics o privats en zones residencials, d’estacionament, a la via pública o a la xarxa viària. Hi poden optar tant empreses com persones físiques. En qualsevol cas, les ajudes podran ser d’un màxim de 800.000 euros per expedient, i de 5.000 per a les persones físiques. Per a les persones físiques, les ajudes són del 70%; o del 80% en els municipis de menys de 5.000 habitants. Per a les empreses, les ajudes són d’entre el 30% i el 60%, en funció del tipus de municipi i de si es tracta d’una empresa petita, mitjana o gran.

Veure enllaç al DOGCNecessita més informació?