Increment del salari mínim interprofessional

En compliment del mandat del Govern per fixar anualment el salari mínim interprofessional (SMI), contingut en l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors, s’ha aprovat el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional amb efectes d’aquest mes de setembre del 2021, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als treballadors de la llar.

La pujada, amb caràcter retroactiu l’1 de setembre, suposa un increment de l’1,579% més que l’any 2020. Les noves quanties del SMI seran de 32,17 euros al dia o 965 euros al mes, segons si el salari queda fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.510 euros.

Parlem de 965 euros mensuals en cas que el salari s’aboni en 14 pagues, i de 1.125,83 euros al mes si el pagament del salari fos en 12 pagues.Necessita més informació?