Pugen les pensions i s’allarga la vida laboral

El passat 23 de desembre de 2020 es van aprovar finalment els pressupostos generals de l’Estat per al 2021.

El fet més destacable d’aquests pressupostos és la pujada de les pensions en un 0,9%.

Segons l’opinió de diferents experts, però, no és viable si no augmenten proporcionalment les cotitzacions dels treballadors.

Un fet que difícilment pot produir-se si hi ha menys treballadors en actiu, provocat principalment per l’alt atur juvenil, i perquè la generació propera a la jubilació té un alt nombre de usuaris.

És a dir, que si la situació no canvia es podria produir un desajust difícil d’assumir.

La contrapartida, és que s’ha anunciat que a partir de l’1 de gener de 2021 la vida laboral s’allarga fins als 66 anys i s’anirà incrementant fins arribar als 67 anys al 2027, tal i com consta a la reforma del 2011 amb les seves respectives excepcions.

A l’esborrany de la reforma que va presentar el ministre José Luis Escrivá consta una bonificació per aquells treballadors que allarguin la seva vida laboral un 4% per cada any de mes, i eliminant la jubilació forçosa.

Permetent d’aquesta manera que aquells treballadors que ho vulguin podran mantenir el seu lloc de feina un any més i obtenir una bonificació.

És també important el fet de que per calcular la pensió es tindran en compte els últims 24 anys de vida laboral.

Goretti Molons
Economista 16.069
Graduada en Ciències Empresarials i ManagementNecessita més informació?