Situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi com a conseqüència del virus covid-19

El Govern ha modificat la regulació sobre les baixes laborals derivades del COVID-19 en el Real Decreto-ley 13/2020 del passat 10 d’abril.

En un inici, es va establir que tots treballadors contagiats pel virus o afectats per quarantenes preventives tenen dret a baixes “assimilables” a l’accident laboral, assimilades a accident de treball de cara a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social. Ara el Govern aclareix que, si el contagi es produeix al treball, es tracta d’un accident laboral a tots els efectes.

La mesura atorgava més protecció a les persones beneficiàries, perquè les prestacions són més altes que les derivades de malaltia comuna, i era més avantatjosa per a les empreses perquè el cost l’assumeix la Seguretat Social des del primer dia següent a la baixa. Ara, quan es provi que el contagi de la malaltia s’ha agafat exclusivament a la feina, serà avaluat com a accident de treball.

Els empresaris hauran d’augmentar les prestacions de baixa per accident laboral amb recàrrecs d’entre un 30% a un 50% quan en les lesions no s’hagin pres les mesures de seguretat i salut necessàries.Necessita més informació?