Encara ets a temps de pendre decisions per a rebaixar el IRPF de la teva declaració de la renda

Des de l’ equip SUGRANYES volem contribuir a intentar rebaixar la seva declaració d’IRPF.

Com?

  • Fent aportacions a plans de pensions
  • Fent aportacions a plans de previsió socials a favor del cònjuge
  • Fent amortitzacions anticipades de la seva hipoteca
  • A decidir si lloga un immoble del que n´és propietari
  • Pels majors de 65 anys, en cas de tenir un guany patrimonial, no el que sigui immoble, pot arribar a resultar
  • Deduccions per donatius
  • Deduccions per inversió en empreses de nova creació

Abans de prendre qualsevol decisió li farem els càlcul per veure els límits i com li afecta tenint present que cada cas és diferent.Necessita més informació?