I.R.P.H. Possible futura nul·litat de l’Index. L’advocat General del T.J.U.E. es posiciona novament a favor del consumidors

Notícia esperançadora per a tots els titulars de préstecs hipotecaris amb índex de referència I.R.P.H.

La recent presentació per part del Sr. Maciej Szpunar, Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (T.J.U.E.), informant favorablement sobre l’anul·lació d’aquelles hipoteques que van ser comercialitzades per les entitats bancàries sense la suficient transparència, es el començament d’una futura oportunitat per poder reclamar judicialment allò que els hi pertoca als consumidors.

Segons el Sr. Szpunar, en les seves conclusions presentades el passat dia 10/9/2019 en l’assumpte núm. C-125/18, l’índex I.R.P.H. no es pot entendre exclòs de l’àmbit de la directiva europea de les clàusules abusives, i conseqüentment, pot ser objecte de control per part dels Tribunals.

Si bé la seva postura no es vinculant per al T.J.U.E. hi te un pes important en la futura resolució que han de prendre els magistrats del Tribunal europeu i tot augura i fa pensar en que la futura Sentència encara per dictar seguirà la mateixa línia argumental.

No obstant això, ens haurem d’esperar a que el T.J.U.E. dicti la oportuna resolució definitiva sobre el recurs, el qual es preveu a finals d’aquest any principis del 2020.

En previsió d’aquesta futura resolució poden dirigir-se a la nostra Assessoria per tal de rebre un primer assessorament per part dels nostres advocats de forma gratuïta. Els esperem. A la seva disposicióNecessita més informació?