Fins a 8 setmanes de permís de paternitat al 2019

El permís de paternitat passa a ser de cinc a vuit setmanes el 2019 i va augmentant fins a 16 setmanes el 2021. El RD 6/2019 de l’1 de març es la seva disposició transitòria novena especifica com aquest increment s’anirà fent de manera progressiva durant els pròxims anys.

En el cas del 2019 augmenta fins a 8 setmanes, on les dues primeres seran ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement. La resta de les setmanes podran gaudir-se interrompudament, ja sigui posterior al període de descans obligatori de la mare o bé amb posteritat.

Aquets increment del permís de paternitat entra en vigor a partir del dia 1 d’Abril del 2019 tal i com s’exposa al RD 8/2019 de mar en la seva disposició transitòria tercera.Necessita més informació?