Què és el model 347?

Una vegada passat el tancament de l’últim trimestre del 2018 i presentades les liquidacions de l’IVA i IRPF en el cas dels autònoms, així com també els resums anuals, s’obre el termini per poder presentar el model 347 fins a finals de febrer.

Però com podem saber si jo com a petit empresari estic obligat a presentar-lo? Doncs bé, és ben senzill. Totes aquelles persones físiques o jurídiques de desenvolupen activitats empresarials o professionals estan obligades a presentar aquesta declaració d’operacions amb terceres persones. Això sí, en queden excloses aquelles societats o persones físiques que tinguin la seu de la seva activitat econòmica fora de l’estat; les persones físiques que tributin amb el mètode d’estimació objectiva i al mateix temps en l’IVA per règims especials simplificats o agricultura o recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions que emetin una factura; i aquelles societats o persones físiques que no realitzin operacions superiors a 3005.06 euros amb terceres persones.

captura de pantalla modelo 347

Entenem import superior a 3005,06 euros amb terceres persones l’import total de la contraprestació. És a dir, l’import total de les factures, amb IVA inclòs. Aquestes operacions es desglossen dins del model segons trimestres amb excepció de les operacions percebudes en metàl·lic o les que estan declarades com subjecte passiu o per criteri de caixa. Les operacions han de ser netes, és a dir amb les devolucions i els descomptes inclosos.

Per la presentació d’aquest model és necessari tenir una comptabilitat fiable i real de l’activitat de l’empresa. És per això que des de les nostres gestories cuidem les nostres empreses per tal de poder presentar els impostos de manera correcte i compleixin tots els requisits en que estan obligades. El nostre compromís es poder oferir a la seva empresa un servei fiscal i comptable adequat per presentar els impostos de manera correcte i dins els terminis establerts.Necessita més informació?