Què és el Pla VEA 2019?

El principal objectiu del Pla VEA 2019 és renovar el parc automobilístic de tot l’estat amb l’arribada de cotxes que utilitzin energies alternatives i estiguin més compromesos amb el medi ambient. Ja que, actualment, l’Estat Espanyol és dels països amb menys presència dels vehicles elèctrics.

El funcionament d’aquest pla es basa principalment a partir d’ajudes que l’Estat oferirà per crear incentius de compra d’aquest tipus d’automòbils i també de les infraestructures necessàries perquè siguin viables. El pressupost d’aquest pla és d’uns 67 milions d’euros repartits entre dues partides.

La primera partida va destinada a la compra de vehicles que utilitzin energies alternatives. És a dir, no només aquells que siguin elèctrics al cent per cent sinó també a híbrids endollables. S’està parlant d’uns 50 milions d’euros que es podrien augmentar si es tenen en compte el sobrant del pressupost de l’any anterior.

La segona part de la partida del pressupost està destinada a totes aquelles accions i infraestructures per tal de que circular amb un vehicle elèctric per qualsevol ciutat o municipi sigui viable i no només es quedi en les grans ciutats. Ja que pot ser un dels inconvenient a l’hora de comprar un cotxe. Aquesta partida inclou punts de recàrrega pels cotxes elèctrics, places de pàrquings adaptades i en el conjunt de les zones d’aparcament d’arreu de l’Estat.

El pla es posarà en marxa durant els primers mesos de 2019 segons a confirmat el ministeri de Medi Ambient, a més a més d’un nou Pla Renove pel 2019.

El Pla VEA es portarà a terme a través de l’Institut per la Diversificació i Estalvi d’Energia al capdavant de Joan Herrera.Necessita més informació?