L’IRPF per maternitat es cobrarà abans de l’abril del 2019

Aquest dilluns 3 de desembre de 2018 l’Agencia Tributària posa a la disposició dels contribuents el formulari per poder reclamar l’IRPF pagat de les prestacions de maternitat i paternitat rebudes entre el 2014 i el 2018. Fet degut a la resposta del Tribunal Suprem que considera que aquestes prestacions estan exemptes de tributar en l’impost de la renda de les persones físiques i per tant, tenen aquests tenen dret a recuperar-lo.

El procediment es força senzill i varia en funció dels anys en que s’ha rebut aquesta prestació.

Si els contribuents han sigut pares durant el 2018 la percepció es regularà durant la campanya de la renda del 2018. Ja que Hisenda inclourà a les dades fiscals dels contribuents aquestes rendes exemptes i les rendes suportades que es poden deduir.

Les percepcions rebudes en exercicis ja tancats, és a dir, d’entre el 2014 i el 2017 han d’iniciar el tràmit de sol·licitud de devolució. A més a més, s’ha de tenir en compte que si la prestació s’ha rebut en diferents anys, s’haurà de fer una reclamació per cada any en que s’han rebut les prestacions.

Hisenda ja ha posat a disposició el formulari per reclamar les prestacions del 2014 i 2015. Pels anys 2016 i 2017 es podrà fer a partir del mes de gener.

Es tracta d’un procediment senzill en que el contribuent haurà d’indicar només en quins anys ha rebut les prestacions i un número de compte on volen que se’ls hi retorni. No és necessari adjuntar cap documentació més ni certificat de la Seguretat Social, ja que serà Hisenda qui farà el creuament de dades.

Això sí, per accedir al formulari és necessari fer-ho amb el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@avePIN o amb el certificat electrònic. El número de referència, com en la campanya de la renda, s’obtindrà amb el número de DNI i l’import de la casella 450 de la declaració de la renda del 2016 o bé els 5 últims dígits d’un numero de compte del qual es sigui titular.

El tràmit també es pot fer presencialment a les oficines de l’AEAT, assumint que hi ha temps d’espera per ser atès i que el tràmit pot ser més lent.

L’Agència Tributària pretén retornar aquest IRPF abans de l’abril del 2019 ja sigui per prestacions de maternitat o paternitat encara que el Tribunal Suprem només feia referència a les de maternitat. Es preveu que es podrien beneficiar d’aquesta mesura del Govern més d’un milió de persones i que de mitjana cada mare rebrà uns 1600€ i uns 383€ pels pares. Els beneficiats podrien augmentar en el moment en que la legislació tingui en compte els funcionaris adscrits a mutualitats.

Goretti Molons
Graduada en Ciències Empresarials i Management
Economista 16.069Necessita més informació?