29 de desembre de 2018 com a límit per homologar la teva maquinària agrícola

Si sou propietaris de màquines agrícoles de les categories R i S, és a dir, remolcs agrícoles i màquines remolcades, adquirides abans del 1 de gener de 2017 s’han d’homologar abans del 29 de desembre de 2018 a través del ROMA. Les adquirides a partir de 2017 ja consten en principi com homologades pel Reglament UE 167/2013.

Des de la Direcció General de Trànsit s’informa que és probable que el ROMA estigui saturat els últims dies de l’any i per tant recomana que es faci el tràmit amb antelació. Si es donés el cas, el propietari de la maquinària haurà d’acreditar en el moment de matricular-la una còpia de la sol·licitud d’inscripció al ROMA amb data 30 de desembre, i posteriorment, disposarà d’un mes per poder-ho tramitar.

Sovint la maquinària agrícola no disposa de targeta ITV, document necessari per poder matricular-la. En el cas que el propietari disposi únicament del certificat de característiques tècniques del vehicle només podrà inscriure-la al ROMA sense procedir a la matriculació.

Si el titular no disposa de la documentació necessària pel tràmit la pot aconseguir mitjançant el fabricant de la maquinària (si encara existeix), aconseguint un certificat emès per un tècnic professional competent segons l’Annex IV del Reial Decret 1013/2009 (només podrà inscriure’s al ROMA, no matricular-la), o bé, a través de homologar de manera individual la màquina i per tant obtindria una fitxa tècnica necessària per matricular-la.Necessita més informació?